Нийгмийн хариуцлага
10 сарын 26, 2021

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд БЗДүүргийн 22-р хорооны иргэн өрх толгойлсон эмэгтэй болох Уянгад 58м2 амны орон сууцыг 100% өөрийн санхүүжилтээр 2020 оны намар эхлүүлж 2021 оны зун хүлээлгэн өгөв.