Бүтээгдэхүүн

Concrete & building materials

Бетоны марк Хэмжих нэгж Бетоны анги
1 M-100 м³ B.7.5
2 M-150 м³ B10
3 M-200 м³ B15
4 M-250 м³ B20
5 M-300 м³ B22.5
6 M-350 м³ B25
7 M-400 м³ B30
8 М-450 м³ B35
9 М-550 м³ B40