Бүтээгдэхүүн

Concrete & building materials

Дотор булан
Өргөн Урт Өндөр
1 100мм 1200мм 100мм
2 150мм 100мм 1200мм
3 150мм 150мм 1200мм
4 1200мм 200мм 100мм
5 200мм 200мм 1200мм
Гадна булан
Өргөн Урт
1 65мм 1200мм
2 65мм 2400мм
Тулаас төмөр
Доод труба Урт Дээд труба
1 1.5м 1.8м-3.2м 1.8м
2 2.0м 1.5м 2.0м-3.4м
3 2.4м-3.8м 2.4м 1.5м
4 2.6м 1.5м 2.6-4.0м
5 3.0м 2.0м 3.0-4.9м
Пэн түгжээ
Өргөн Урт
1 60мм 18мм
2 90мм 18мм
Хэв хашмал
Дам нурууны хавчаар
Хэв хашмал
Саран дарлага
Хэв хашмал
Турба баригч дэгээ
Хэв хашмал
Хэвний бэхэлгээ