Бүтээгдэхүүн

Concrete & building materials

Дотор булан
Өндөр Өргөн Урт
1 100мм 100мм 1200мм
2 150мм 100мм 1200мм
3 150мм 150мм 1200мм
4 100мм 1200мм 200мм
5 1200мм 200мм 200мм
Гадна булан
Өргөн Урт
1 65мм 1200мм
2 2400мм 65мм
Тулаас төмөр
Дээд труба Доод труба Урт
1 1.8м 1.5м 1.8м-3.2м
2 2.0м 1.5м 2.0м-3.4м
3 1.5м 2.4м-3.8м 2.4м
4 2.6м 1.5м 2.6-4.0м
5 3.0-4.9м 3.0м 2.0м
Тай
Зузаан Өргөн Урт
1 4мм 18мм 150мм
2 4мм 18мм 200мм
3 18мм 250мм 4мм
4 4мм 18мм 300мм
5 400мм 4мм 18мм
6 4мм 18мм 500мм
7 600мм 4мм 18мм
8 4мм 18мм 700мм
Пэн түгжээ
Урт Өргөн
1 18мм 60мм
2 90мм 18мм
Хэв хашмал
Дам нурууны хавчаар
Хэв хашмал
Саран дарлага
Хэв хашмал
Турба баригч дэгээ
Хэв хашмал
Хэвний бэхэлгээ