Хэрлэн апартмент
11 сарын 18, 2021

Манай хотхон нь улсын сургууль, цэцэрлэгтэй хашаагаараа залгаа, үйлчилгээний төвтэй  учир зөм хөндлөн гарахгүй хүүхдэд ээлтэй төлөвлөлт бий болгохоор зорьж байна. Уг зорилтынхоо дагуу бид явган хүний замыг засаж сайжруулан, хүүхдийн аюулгүй тоглоомын талбай бий болгох, камер хяналтын систем зэргийг сайжруулаад байна.