"Pocket Zero"-тай хамтран зээлийн үйлчилгээг нэвтрлүүллээ.
11 сарын 22, 2021